☰

+ physico

  • ph_werkwijze.png
Physico voert zelf geen projecten uit maar ondersteunt projecten van derden die de gezondheid van de bewoners van Rijnmond verbetert.

Aanvragen

Een aanvraag voor subsidie wordt via deze site ingediend door het hoogste besturend orgaan van de te subsidiëren organisatie; bijvoorbeeld de directie of het bestuur.

Wat wij willen weten is wie de aanvrager is, wat het project inhoudt en hoeveel u van ons wilt krijgen.

Uit de aanvraag dient te blijken dat de ondersteuning bestemd is voor een project waarmee de gezondheid van de inwoners van Rijnmond wordt bevorderd. Ook dient duidelijk te zijn dat het voorgestelde project niet (volledig) uit reguliere middelen kan worden gefinancierd.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van de laatste jaarstukken, het projectplan, de begroting en van een uittreksel van de Kamer van Koophandel. De bijlagen worden per mail verstuurd naar ons e-mailadres.

Procedure

Een organisatie die financiele ondersteuning wil voor zijn project kan een beroep op Physico doen door een subsidieaanvraag in te dienen.
Bijlagen worden via de mail opgestuurd naar info@physico.nl .

Het bestuur beoordeelt minimaal drie keer per jaar de ingekomen aanvragen. U krijgt bericht van ons besluit. Aan de toekenning van een bijdrage wordt door het bestuur van Physico meegegeven hoe onze bijdrage wordt voldaan en welke verantwoording wij achteraf verwachten.

Als u zich afvraagt of uw project kans maakt op ondersteuning of heeft u een andere vraag dan kan u via deze site een vraag stellen aan het bestuur. Uw vraag wordt zo spoedig mogelijk beantwoord.

De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.