+ physico

Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt

fotosaraopdefietsth.jpg

Sportactiviteiten


Ongedocumenteerden kunnen sportactiviteiten ondernemen zoals zwemmen, fietsen en sport voor kinderen.
meer informatie:
stichtingros.nl@stichtingros/

Voedselbonnen

Blije Gift

Stichting Blije Gift ondersteunt de groep mensen in Rijnmond die net buiten de norm van de Voedselbank vallen met voedselbonnen. Physico draagt hier aan bij.

VeloPluls fiets

Seniorenraad

Seniorenraad K-C vroeg onze hulp voor de aanschaf van een VeloPlus fiets voor de bewoners Kralingen-Crooswijk. Deze wordt met plezier gebruikt.

Oud en Herrie

Rotterdammers4Rotterdammers

Voor de ouderen die geholpen hebben om Rotterdam na de oorlog weer op te bouwen wordt een feestelijke avond georganiseerd. Zo worden zij niet vergeten en in het zonnetje gezet.
Professionele muzikanten verzorgen een anderhalf uur durend programma van muziekpodium voor veelal dementerende ouderen in zorgcentra. Familie, bedrijven of vrienden kunnen door bonnen te kopen bijdragen.
City kids zet een nieuw dagbesteding Centrum op bestemd voor "Onzichtbare Jongeren". Jongeren die door hun handicap, persoonlijke situatie en omgeving al langdurig zijn uitgevallen op school en die zich in de anonimiteit bevinden.
Door2Door is een voorziening voor sekswerkers die psychosociale en ook medische ondersteuning biedt aan deze kwetsbare groep. Er wordt een stiltecabine geplaatst waar in rust en veiligheid gesprekken kunnen worden gevoerd.

Rolstoelfiets

Dignus Laurens

Physico draagt bij aan de aanschaf van een Rolstoelfiets voor de bewoners van Laurens Dijkveld. Zo kunnen de bewoners naar buiten wat het welbevinden en de gezondheid ten goede komt.

Gaming-apparatuur

My Breath My Music

My Breath My Music ontwikkelt muziek instrumenten waarmee ook gehandicapte kinderen zelf muziek kunnen maken. Nu heeft de organisatie ook gamingapparatuur ontwikkeld voor deze doelgroep.
Boccia is een soort jeu de boules dat vanuit een rolstoel gespeeld kan worden. Omnivereniging de Pont kon dit aangepaste balspel aanschaffen met hulp van de gift van Physico.

Snoezelkamer

De Zorgnijverij

Bij de Zorgnijverij komen kinderen met een beperking die nog niet naar het basisonderwijs kunnen. Ook is er buitenschoolse opvang. De locatie werd verbouwd en uitgebreid met onder andere een snoezelkamer.

Tandartshulp

Fonds Bijzondere Noden

Er zijn veel aanvragen voor acute basale tandartshulp door mensen die daar geen vergoeding voor krijgen. Fonds Bijzondere Noden maakt deze hulp mogelijk en Physico draagt daaraan bij.
In Rotterdam Zuid organiseert Orenda activiteiten voor jongeren en ouderen waardoor eenzaamheid, verveling en hangen op straat wordt tegengegaan. Physico steunt dit mooie initiatief graag.
De ouderen bij Aafje profiteren van uitjes en van het ondernemen van allerlei activiteiten. Hierdoor bewegen ze meer en hebben plezier en contact met elkaar.
Op de OBS Piramide worden aangepaste speeltoestellen geplaatst. Physico draagt daaraan bij

Aangepaste gitaar

My Breath My Music

My Breath my Music maakt aangepaste muziekinstrumenten voor mensen met een lichamelijke handicap. Zo kunnen ook zij muziek maken. Physcio droeg bij voor aangepaste gitaren.

Motomed

Humanitas

Dankzij een gift aan Humanitas DMH Barendrecht voor het project ‘We make a good move’, bestemd voor oa de Motomed Bewegingstrainer, kunnen nu ook cliënten met een rolstoel gebruik maken van de sportruimte.

Toegankelijkheid voor Blinden

Rotterdam Circusstad

Rotterdam Circusstad heeft ook in 2023 weer een prachtige circusshow. Om het ook voor blinden en slechtzienden mogelijk te maken hiervan te genieten is er een vertolker die de show "zichtbaar" maakt.

Bedkastjes

Hospice Rotterdam

In het hospice, dat geheel op vrijwilligers draait, zijn nieuwe bedkastjes aangeschaft.

Klankconcerten

Northsee Round Town

Riff organiseer tijdens NSRT klankconcerten. Hierin beleven mensen met én zonder visuele beperking als gelijkgestemden samen een mooi concert. Hiertoe worden álle bezoekers geblinddoekt. Physico ondersteunt dit project.

Een Rivercruise

Inloophuis de Boei

Inloophuis de Boei verzorgt een 4-daagse riviercruise voor 50 kankerpatienten, gasten van de Boei, en hun mantelzorgers (al dan niet via respijtzorg).

Werken als een Paard

Trustfonds Hippische Alliantie

Doel is om meer Rotterdamse kinderen aan het sporten te krijgen en daarmee hun kansen op een fit en gezond leven te verbeteren. Springparcouresen worden ingezet op scholen en op evenementen in Rotterdam. Physico steunt dit project meerjarig.

Verborgen Schatten

Bedtime Stories

Met ouderen uit verzorgingstehuizen worden herinneringen opgehaald en gedeeld over hoe het vroeger was. Men gebruikt hiervoor een speciaal ontwikkelde koffer met verhalen, voorwerpen, liedjes e.d.

Sfeervolle verbouwing

Inloophuis de Singel

In inloophuis de Singel in Ridderkerk kunnen buurtgenoten elkaar ontmoeten waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Het inloophuis wordt opnieuw sfeervol ingericht en Physico draagt daar aan bij.

Bakkerswerkplaats

Wij zijn Rotterdam

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt leren werken in de bakkerswerkplaats.
Physico draagt bij aan de opleidingskosten.

Groente en Fruit

Victor Vitamientje

Kinderen krijgen extra groente en fruit waardoor ze gezonder worden en ouders gestimuleerd worden meer gezond voedsel te bereiden.

Opknappen tuinen

Argos zorggroep

De tuinen van verpleeghuis de Es in Spijkenisse moeten worden opgeknapt. Physico ondersteunt daarbij.
In het Rotterdamse Oekraiense Huis wordt wekelijks een kookworkshop georganiseerd. Physico draagt bij aan de opzet en aan de materialen.

Belevingstuin

Cedrah woonzorgcentrum

De vestiging Vlaardingen van Cedrah is bestemd voor ouderen met dementie die extra zorg nodig hebben. Men wil de tuin bij de nieuwbouw op belevingsvolle wijze inrichten hetgeen het welzijn van de bewoners ten goede komt. Physico levert daaraan een bijdrage
Physcio ondersteunt het project van Samen 010 al een poos. Het project is gericht op de vermindering van eenzaamheid bij ouderen. Met dit maatjes project worden zelfstandig wonende ouderen (80+) bezocht waardoor hun eenzaamheid vermindert.
Door de subsidie die Physico al ettelijke jaren geeft kunnen mensen zonder verblijfspapieren behalve de beperkte medische zorg waar zij recht op hebben, ook tandheelkundige hulp, fysiotherapie en eenvoudige geneesmiddelen krijgen.

Vrijwilligert

Netwerk Nieuw Rotterdam

Netwerk Nieuw Rotterdam is voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, met diverse culturele en religieuze achtergronden. Zij vormen een club, ontwikkelen zich en zetten zich vrijwillig in voor kwetsbare Rotterdammers. Physico steunt dit project al enkele jaren.

Nieuwe bedden

Recon Openluchtschool

Bij de openluchtschool voor langdurige zieke kinderen moeten de bedden worden vernieuwd. Physcio levert hier een bijdrage aan.

Recon Openluchtschool

Nieuwe rustbedden

De leerlingen van de Recon Openluchtschool moeten regelmatig tussendoor rusten. Physico droeg bij aan de aanschaf van nieuwe bedden voor de rustzaal.
Stichting Cedrah vraagt voor haar woonzorgcentrum in Zwijndrecht een bijdrage voor het laten plaatsen van glazen wanden in de buitenruimte waardoor bewoners, veelal met dementie beschut buiten kunnen zitten. Physico helpt om dit mogelijk te maken.

Motto

Stichting Samen 010

Eenzaamheid onder ouderen is groot. Motto organiseert vrijwilligers om alleenwonende ouderen (80+) bij te staan bij levensvragen. Met de ondersteuning van Physico kunnen meer ouderen worden bereikt.

Dapper Dagboek voor brussen

Stichting Dapper Kind

Stichting Dapper Kind ontwikkelde een dagboek voor langdurig en ernstig zieke kinderen. Dit blijkt een succes. Nu wordt er ook een dagboek ontwikkeld voor de broers en zussen. Physico ondersteunt hierbij.

Brede ondersteuning

Hospice de Liefde

Bij Hospice de Liefde worden terminaal zieke mensen in liefde opgevangen. Grotendeels door vrijwilligers. Er is weinig financiële ondersteuning vanuit overheid of gemeente. Physico steunt het hospice voor een langere periode.
In de kerstvakantie wordt door Stichting Vermaeck op Plein 1940 een ijsbaan gemaakt waar alle kinderen uit Rotterdam kunnen schaatsen.

Een AED

Rijvereniging de Hazelaar

Bij Rijvereniging de Hazelaar kunnen valide en mindervalide ruiters genieten van paardrijden. Physico draagt bij zodat er een AED apparaat aangeschaft en onderhouden kan worden.
Physico ondersteunt ettelijke projecten met een eenmalige gift om tekorten of extra lasten die door de Corona crisis zijn ontstaan te helpen opvangen.

Studenten en Senioren

Stichting Seniorenstudent

Er is veel eenzaamheid onder ouderen. Studenten gaan een langere periode als vrijwilliger op bezoek bij senioren. Zij ondernemen activiteiten en bieden gezelschap. Physico ondersteunt dit project.
De afbeeldingen op deze site mogen op geen enkele wijze worden gereproduceerd of hergebruikt.